Dom Pomocy Społecznej został założony w grudniu 2002 roku i przeznaczony jest dla 200 osób przewlekle psychicznie chorych.

Podmiotem prowadzącym Dom jest Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach położony jest w pięknym zakątku Gminy Michałowo – w miejscowości Garbary tuż nad brzegiem Zalewu Siemianówka. Swoisty mikroklimat terenu i okolic Domu to oaza czystego powietrza i ciszy. Widok z okien roztacza się na przepiękny Zalew i sosnowe lasy, którymi budynek jest otoczony. Jest to miejsce z dala od ruchliwych dróg i miejskiej infrastruktury, ciche, spokojne, idealne dla ludzi przewlekle psychicznie chorych. Wokół budynku rozciąga się duży teren z miejscami do odpoczynku i zajęć sportowych.

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” jest miejscem, w którym osoby przewlekle psychicznie chore są otaczane troskliwą opieką i wsparciem. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w pracowniach: plastycznej, haftu i szycia, kulinarnej, garncarskiej, stolarskiej oraz komputerowej. Uczestniczą oni również w ćwiczeniach w sali rehabilitacyjnej. W obrębie budynku urządzona jest ekumeniczna kaplica, w której odbywają się Msze Święte prowadzone przez kapelanów rzymsko-katolickiego oraz prawosławnego. Mieszkańcy DPS mogą również korzystać ze znajdującej się w Domu biblioteki. W Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje także grupa wsparcia dla osób uzależnionych. Na terenie DPS działa grupa teatralna „Promyk”, która zdobywa nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach. Mieszkańcom organizowane są wyjazdy na imprezy do innych Domów Pomocy Społecznej oraz wycieczki. Uczestniczą oni również imprezach organizowanych na terenie placówki. Wielu mieszkańców rozwija swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne, poetyckie, taneczne jak również aktorskie. Wśród mieszkańców jest również wiele uzdolnionych osób, wykonujących piękne prace, które są ozdobą Domu.

Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej czuwa personel działu terapeutyczno-opiekuńczego w liczbie ponad 100 osób. Są to: pielęgniarki, terapeuci, pracownicy socjalni, rehabilitanci, instruktorzy kulturalno-oświatowi, opiekunowie oraz pokojowe. Mieszkańcami opiekuje się także psycholog, lekarz psychiatra oraz lekarz rodzinny. Personel działu gospodarczego i obsługi dba o warunki mieszkalne a Panie zatrudnione w kuchni przygotowują smaczne domowe posiłki. Ogółem w Domu zatrudnionych jest ponad 130 osób.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link:

Link

  Free joomla templates