KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

Szanowni Państwo
Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliście się w gronie osób wspierających cele naszego Stowarzyszenia. Zgodnie art. 13 RODO (czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mamy prawny obowiązek poinformować, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji”, prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach
2. W celach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu prowadzenia korespondencji z osobami, które kontaktują się ze Stowarzyszeniem,
b) w celu podtrzymania dobrej relacji: chodzi o przesyłanie wyrazów wdzięczności za wsparcie finansowe, zapraszanie na organizowane przez nas wydarzenia, informowanie o nowych projektach, możliwych sposobach wspierania naszych celów, – co uznajemy za uzasadniony interes Stowarzyszenia, zgodnie z art 6 ust 1 lit f) RODO
c) w celach wynikających z obowiązku prawnego: przyjmowanie wsparcia finansowego, wykonywanie obowiązków księgowych związanych z otrzymywanymi wpłatami – zgodnie z art 6 ust 1 lit c) RODO
4. Posiadamy następujące dane, pozyskane bezpośrednio od każdej osoby w związku z transakcją, której Państwo dokonali lub podczas spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia, które mogło nastąpić osobiście lub zdalnie: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail.
5. Co do zasady nie przekazujemy nigdzie Państwa danych. Wyjątkiem mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z realizacją wskazanych wyżej celów oraz należytego wykonania usług, na podstawie naszego wyraźnego polecenia (zawartych umów) i zgodnie z przepisami prawa.
6. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania)
7. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli nie ciąży na nas obowiązek ich posiadania)
8. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W przypadku wątpliwości lub uwag w zakresie przetwarzania danych prosimy o wiadomość: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

  Free joomla templates